Επικοινωνία / Χάρτης

Τηλ.Επικοινωνίας

Email

Δυνατότητες

Μελέτη

Πλήρης ανάλυση των αναγκών και των απαιτήσεων του έργου

Επίβλεψη

Παρακολούθηση της ποιότητας των υλικών και της εκτέλεσης των εργασιών

Κατασκευή

Ο Πολιτικός μηχανικός συνεργάζεται με τους αρχιτέκτονες και τους σχεδιαστές για να αναπτύξει τα σχέδια του κτιρίου.

Η Κάρτα μου

karta